NABÍDKA

POKLÁDKA DLAŽBY

  • zámková
  • plošná

VÝSTAVBA PLOTŮ

  • z tvarovek
  • z pletiva

KAMENNÉ DLAŽBY A OBKLADY

OPĚRNÉ ZÍDKY + PROPUSTĚ

DRENÁŽE, ODVODNĚNÍ

DROBNÉ ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

ZAJIŠŤUJEME

  • výkop a odvoz zeminy a suti
  • dovoz kameniva, štěrku, písku
  • zajištění a dovoz veškerých materiálů